Skip to content

Bedankt voor uw interesse om uw kind aan te melden bij Kindcentrum Talma. Naast plezier en kwaliteit van het onderwijs, vinden we persoonlijk contact heel belangrijk. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen. Wij kijken ernaar uit u en uw kind te ontmoeten!

Neemt u liever zelf contact op met ons? Bel 010 413 6676 of mail Monique Degeling (directeur) of Hannie Poot (adjunct-directeur)

Aanmelden van uw kind

Let op: Aanmelden regulier onderwijs kan vanaf 3 jaar.

 

Aanmelden regulier onderwijs
Aanmelden schakel onderwijs
Aanmelden hoogbegaafdenonderwijs

‘De onderstaande standaardtekst is verplicht voor alle scholen in Rotterdam. Informatie die specifiek is voor onze school, is aangepast.’

Aanmeldprocedure 

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Onze leerlingen en directie laten u graag onze school zien op een van onze open ochtenden. Data kunt u vinden op onze website.

Maak een afspraak met de directie via email m.degeling@kindenonderwijsrotterdam.nl of per telefoon 010-413 6676.

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons School Ondersteuning Profiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website onder het kopje ‘praktisch’. (SOP regulier of SOP schakel)

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Momenteel zitten onze groepen 1 en 2, groep 4 en groep 7 vol.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat christelijk. (zie Identiteit)

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst 

Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor de groepen 1en 2, groep 3, groep 4 en groep 7.
Voor de aanmelding geldt onderstaand aannamebeleid:

  • Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten, krijgen voorrang bij plaatsing. Zij moeten wel schriftelijk aangemeld worden.
  • Tweelingen (en meerlingen) worden bij de wachtlijst als één persoon gezien.
  • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) benaderd.
  • Als een kind 4 jaar geworden is, zal hij of zij van de wachtlijst worden verwijderd. Alleen indien ouders het specifiek aangeven, kan hun kind ook nadat hij of zij 4 jaar geworden is op de wachtlijst blijven staan. Overige aanmeldingen zoals hieronder beschreven gaan voor.
  • Als ouders geen gebruik willen maken van de plaats dan zal het eerstvolgende kind op de wachtlijst in aanmerking komen voor deze plaats waarbij in eerste instantie leerlingen van de     peuteropvang worden geplaatst. Hierna volgen leerlingen vanuit de wijk en daarna de leerlingen van buiten Oud en Nieuw Crooswijk.
  • Vragen over ons aanmeldings- en aannamebeleid, de plaats van een kind op de wachtlijst, et cetera kunnen uitsluitend worden gesteld aan onze directie via: info-talmaschool@kindenonderwijsrotterdam.nl of telefoonnummer 010-4136676.
  • Mocht door een aantoonbare fout of onzorgvuldigheid van de school een kind niet op de wachtlijst terecht gekomen zijn, zal het betreffende kind altijd geplaatst worden.
  • Voor kinderen die al onderwijs krijgen op een andere school en die aangemeld worden voor onze school, geldt dat als er plaats is in een bepaalde groep, zij na overleg met de school van herkomst eventueel geplaatst worden. Mocht er niet direct plaats zijn voor het aangemelde kind, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst. Het kind blijft dan ingeschreven op de school van herkomst.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. Nieuwe kinderen mogen komen wennen op woensdag en vrijdag van 8.30u tot 11.30u.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

Back To Top