Skip to content

2-6 jaar

Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie. Dit betekent onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar in de peuteropvang en groepen 1 en 2. Dit zorgt voor een stevige basis en een goede doorgaande lijn.

Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Hiervoor gebruiken wij onder andere het taal- en rekenprogramma van Ik & Ko, Logo 3000, de mappen Gecijferd- en Fonemisch Bewustzijn en De Vreedzame School. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode KIJK!. We kunnen hiermee volgen hoe de ontwikkeling verloopt en zo aansluiten bij de behoeften van het kind. Spelenderwijs bereiden we de kinderen in een uitdagende en leerrijke omgeving voor op een goede start in groep 3.

6-12 jaar

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden alle schoolvakken stap voor stap opgebouwd. Voor ieder leerjaar zijn einddoelen opgesteld. De methodes die we gebruiken, werken toe naar deze einddoelen. Niet iedere leerling leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. In onze lessen houden we daar rekening mee door te differentiëren in leertijd en aanbod.

Op school differentiëren de leerkrachten binnen de les op drie niveaus. Er is naast de basisgroep een instructiegroep waarin de leerlingen verlengde instructie krijgen en een verdiepingsgroep waarin leerlingen uitdagende oefenstof krijgen. We werken hierbij met het Actieve Directe Instructie Model. Als het nodig is, krijgen leerlingen een eigen leerlijn die los staat van de jaargroep.

Op Kindcentrum Talma wordt gewerkt met ‘Leren Zichtbaar Maken’ (gebaseerd op het gedachtegoed van John Hattie). Dit is een manier voor kinderen om zichtbaar te maken welke kwaliteiten en leerdoelen kinderen hebben, wat kinderen nu al weten en wat er nodig is om zich verder te kunnen ontwikkelen. De leerlingen worden actief bij het leren betrokken door middel van coöperatieve werkvormen en het leren reflecteren op eigen werk. Ze leren eigen verantwoordelijkheid nemen voor taken in de groep.

Back To Top