Skip to content

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering zijn activiteiten die niet door subsidies worden gedekt. Hiervoor kunnen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag betalen. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar € 40,-. Het gaat hier om een bijdrage voor het hele jaar. Als kinderen later in het schooljaar instromen, is de ouderbijdrage € 4,- per maand. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, en dat willen we ook niet.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor verrijken van het onderwijs en speciale voorzieningen zoals:

  • Feesten
  • Musicals of andere evenementen
  • Bezoek aan schouwburg, museum of concerten
  • Vieringen bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, sportdag
Back To Top