Skip to content

Identiteit

De Talmaschool is een protestants-christelijke school. Onze normen en waarden zijn gevormd vanuit de christelijke identiteit. Wij willen een plek zijn waar iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, welkom is en vanuit de kernwaarde ‘samen’ deelneemt aan onze lessen en vieringen. Binnen thema’s zoals ‘Waar kom je vandaan?’, ‘Donker en licht’, ‘Samen sterk’ e.d. brengen we de leerlingen respect voor elkaar, het christelijk geloof en andere godsdiensten bij. Het lezen van verhalen is hierin een vast onderdeel.

Missie

Onze kinderen gaan vol vertrouwen en enthousiasme, met een rugzak vol basiskennis en basisvaardigheden hun toekomst tegemoet.

Visie

Het Kindcentrum verwelkomt kinderen van 2 tot  en met 13 jaar voor peuteropvang, BSO en onderwijs. Hier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Ze werken samen en leren op deze manier rekening te houden met elkaar. Zo leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor hun leerproces en reflecteren continu op hun eigen handelen.

Wij stemmen ons onderwijs af op wat onze leerlingen nodig hebben. We betrekken de ouders hierbij en gaan met hen een educatief partnerschap aan. Zo halen we met elkaar het hoogst haalbare uit het kind.

De leerkrachten werken met elkaar in een professionele leeromgeving en leren van en met elkaar. We stellen hoge doelen aan onze leerlingen, aan elkaar en aan ons onderwijs. Zo zorgen we samen voor resultaten op het gebied van cognitie, persoonlijke ontwikkeling en sociaal- en emotionele ontwikkeling.

Onze school is de spil in de wijk. Wij werken samen met onze (pedagogische) partners in en uit de wijk; zo zoeken we de verbinding in de wijk.

Wij bereiken dit door:

 • het bieden van actuele, uitdagende lessen in een leerrijke omgeving;
 • ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap;
 • structurele investeringen in het vakmanschap van onze teamleden en leren met elkaar;
 • een goede balans op het gebied van cognitieve- en creatieve activiteiten;
 • mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en social media;
 • samenwerking en goede communicatie met partners en omgeving.

De missie en visie resulteren in onze kernwaarden

 • Samen
 • Enthousiast
 • Doelgericht
 • Ontwikkeling
 • Verantwoordelijkheid
Back To Top