Welkom bij Kindcentrum TALMA

De Talmaschool is de eerste school in Kralingen-Crooswijk die de muren tussen peuterspeelzaal, basisschool en BSO helemaal wegbreekt. Met elkaar bieden we zorg voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar onder één dak. Samen willen we een omgeving creëren met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Vanaf nu zijn we één team. De pedagogisch medewerkers op de peuteropvang weten daardoor precies wat er speelt op school, en andersom. Dat is een enorme verbetering voor het leerklimaat van onze kinderen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directie via: directie@kindcentrumtalma.nl of 010 413 66 76 en vraag naar Monique Degeling of Albertine Verdouw.

ONDERWIJS

Wij zijn een gemengde school. Onze leerlingen, ouders en het team vormen een afspiegeling van de maatschappij. De school staat aan de rand van het Kralingse Bos en wij hebben een groen schoolplein. Binnen ons onderwijs werken wij de principes van De vreedzame school en Leren Zichtbaar maken. Met elkaar werken wij graag aan kleurrijke toekomst voor uw kind.

KINDEROPVANG

Binnen Kindcentrum Talma is Mundo de kinderopvanglocatie. We bieden een plek waar uw kind zich ontwikkelt door te zien, horen, proeven en ervaren. Ieder op zijn eigen manier en altijd samen met de ouders. Zo is kinderopvang niet alleen de beste manier om ervoor te zorgen dat jij je als ouder kunt ontwikkelen, maar ook de mogelijkheid voor uw kind om op ontdekkingstocht te gaan. Een verrijking voor jullie allemaal.

PEUTEROPVANG

Binnen Kindcentrum Talma is ‘t Vooronder is de peuteropvanglocatie met een Vroeg Voorschoolse Educatie programma. In de groep werken gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-en thematafels, praatplaten en themawoorden die dagelijks terugkomen.

Samenwerkingspartners van ons Kindcentrum

Stichting
Groeibriljant
Kinderopvang
Mundo
ENVER
Jeugd en
opvoedhulp
Logopedie
De Kletsmajoor
Stichting
Kunstzinnige
Vorming
Rotterdam
Lekker Fit!
Rotterdam
Centrum voor
Jeugd en Gezin
Rijnmond
Passend
Primair
Onderwijs
Rotterdam

Team Kindcentrum TALMA

A.S. TALMASCHOOL

STICHTING DE GROEIBRILJANT

KINDEROPVANG MUNDO

Nieuwsberichten

Klassenconsultaties Leren Zichtbaar Maken

Kindcentrum Talma blijft graag in ontwikkeling. Daarom zijn wij een aantal jaar geleden gestart met de werkwijze van het Leren Zichtbaar Maken (LZM). Onze nieuwe coach Sjoerd van Loon gaf vandaag Coaching on the Job. Hij nam een kijkje in een aantal klassen en gaf direct aansluitend feedback aan de leerkrachten. Het was de tweede […]

Playdates op de woensdagmiddag

Afgelopen woensdag was de eerste van een reeks Playdates die Kindcentrum Talma organiseert in samenwerking met Speeltuin Vereniging Crooswijk. Tijdens een Playdate mogen onze leerlingen en hun ouders een woensdagmiddag kosteloos gebruik maken van de speeltuin naast onze school. Zo krijgen de kinderen de gelegenheid om lekker buiten te spelen en nieuwe vrienden te maken […]

School app

Volg ons op de school app

iOS-Android_01-75x64
iOS-Android_02-75x64
iOS-Android_03-150x65

Facebook

Volg ons op Facebook

Schoolgids

Schoolgids 2020-2021

In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij binnen ons onderwijs hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Naast praktische informatie informeren wij u ook over de identiteit, de visie, de wijze waarop onze opvang is ingericht en ons onderwijs. Verder is er informatie over de zorg voor uw kind en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gedurende de gehele periode waarin uw kind op onze school zit zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkeling en resultaten die uw kind bereikt. Na het lezen van deze brochure weet u waar wij voor staan en wat we voor uw kind willen bereiken.

Klik op de afbeeldingen van de schoolgids om deze te bekijken.

Kindcentrum TALMA · Vaandrigstraat 15 · 3034 PX Rotterdam · 010 413 66 76