Welkom bij Kindcentrum TALMA

De Talmaschool is de eerste school in Kralingen-Crooswijk die de muren tussen peuterspeelzaal, basisschool en BSO helemaal wegbreekt. Met elkaar bieden we zorg voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar onder één dak. Samen willen we een omgeving creëren met een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Vanaf nu zijn we één team. De pedagogisch medewerkers op de peuteropvang weten daardoor precies wat er speelt op school, en andersom. Dat is een enorme verbetering voor het leerklimaat van onze kinderen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directie via: info-talmaschool@kindenonderwijsrotterdam.nl of 010 413 66 76 en vraag naar Monique Degeling of Albertine Verdouw.

ONDERWIJS

Wij zijn een gemengde school. Onze leerlingen, ouders en het team vormen een afspiegeling van de maatschappij. De school staat aan de rand van het Kralingse Bos en wij hebben een groen schoolplein. Binnen ons onderwijs werken wij met de principes van De vreedzame school en Leren Zichtbaar maken. Met elkaar werken wij graag aan kleurrijke toekomst voor uw kind.

KINDEROPVANG

Binnen Kindcentrum Talma is Mundo de kinderopvanglocatie. We bieden een plek waar uw kind zich ontwikkelt door te zien, horen, proeven en ervaren. Ieder op zijn eigen manier en altijd samen met de ouders. Zo is kinderopvang niet alleen de beste manier om ervoor te zorgen dat jij je als ouder kunt ontwikkelen, maar ook de mogelijkheid voor uw kind om op ontdekkingstocht te gaan. Een verrijking voor jullie allemaal.

PEUTEROPVANG

Binnen Kindcentrum Talma is ‘t Vooronder is de peuteropvanglocatie met een Vroeg Voorschoolse Educatie programma. In de groep werken gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-en thematafels, praatplaten en themawoorden die dagelijks terugkomen.

Samenwerkingspartners van ons Kindcentrum

Gro-up
kinderopvang
Kinderopvang
Mundo
ENVER
Jeugd en
opvoedhulp
Logopediepraktijk
KLETS
Stichting
Kunstzinnige
Vorming
Rotterdam
Lekker Fit!
Rotterdam
Centrum voor
Jeugd en Gezin
Rijnmond
Passend
Primair
Onderwijs
Rotterdam

Team Kindcentrum TALMA

A.S. TALMASCHOOL

GRO-UP KINDEROPVANG 

KINDEROPVANG MUNDO

Nieuwsberichten

Informatiemiddag en -avond

Op donderdag 8 september hadden we, voor het eerst in twee jaar, weer een informatiebijeenkomst. Eén in de middag en een tweede ronde ’s avonds. En dat hebben we geweten! Wát een grote opkomst en wat een enorme belangstelling voor waar we dit schooljaar met de klassen aan gaan werken! De leerkrachten begonnen met een […]

Playdates op de woensdagmiddag

Als Talmaschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat ze vrienden hebben in de klas en zich op hun gemak voelen bij elkaar. Zo kunnen ze in alle rust en veiligheid leren en ontwikkelen. Daarom organiseren wij, in samenwerking met Speeltuin Vereniging Crooswijk, aan het begin van het jaar en […]

School app

Volg ons op de school app

iOS-Android_01-75x64
iOS-Android_02-75x64
iOS-Android_03-150x65

Facebook

Volg ons op Facebook

Schoolgids

Schoolgids 2020-2021

In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij binnen ons onderwijs hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Naast praktische informatie informeren wij u ook over de identiteit, de visie, de wijze waarop onze opvang is ingericht en ons onderwijs. Verder is er informatie over de zorg voor uw kind en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gedurende de gehele periode waarin uw kind op onze school zit zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkeling en resultaten die uw kind bereikt. Na het lezen van deze brochure weet u waar wij voor staan en wat we voor uw kind willen bereiken.

Klik op de afbeeldingen van de schoolgids om deze te bekijken.

Kindcentrum TALMA · Vaandrigstraat 15 · 3034 PX Rotterdam · 010 413 66 76