Skip to content

Leren Zichtbaar maken

Op Kindcentrum Talma wordt gewerkt met ‘Leren Zichtbaar Maken’. Dit is gebaseerd op het gedachtegoed van John Hattie en is een manier voor kinderen om inzicht te krijgen welke kwaliteiten en leerdoelen zij hebben. Ze leren wat ze nu al weten en wat er nodig is om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Wij werken met de ‘Leerkuil’, we leren van onze fouten en hebben een doelenmuur in de klas. Omdat de leerling verantwoordelijkheid krijgt voor het eigen leerproces, creëer je bewustwording en zien we een zichtbaar lerende leerling. Op deze manier werken kinderen aan de benodigde basiskennis en basisvaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst.

De leerkrachten zijn bevlogen en werken elke dag bewust aan de groei van het leren. Zij hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en ze werken hieraan samen met collega’s. Zij weten welke effect hun aanpak heeft op het leren van kinderen en geven effectieve en constructieve feedback.

De Vreedzame school

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen en streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat voor elke groep uit een wekelijkse les waarin conflictoplossing en vaardigheden zie daarvoor nodig zijn, centraal staan.

Tijdens de lessen van De Vreedzame School leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze ook tijdens het werken in  klassen- en/of schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Op Kindcentrum Talma werken we met leerlingmediatoren. Leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid om te helpen bij het oplossen van conflicten. Ze worden één keer per week ingeroosterd als mediator op het schoolplein en vervullen een belangrijke rol in de goede sfeer op onze school.

Lekker fit

Het programma van Lekker-Fit! zorgt voor een gezond eet- en beweeggedrag. Het project bestaat uit een gevarieerd aanbod van gymlessen, samenwerking met sportclubs, een fittest  en een lespakket over een  gezonde leefstijl.  De Lekker-Fit!-docent verzorgt de extra bewegingslessen en brengt kinderen in contact met sportclubs. De ouders worden ook bij het project betrokken met verschillende voorlichtingsmogelijkheden.

Lekker-Fit! op onze school

 • Groep 1 en 2 volgen elke dag het programma: Lekker Fit! Kleuters.
 • Groepen 3 tot en met 8 hebben 3 beweegmomenten per week.
 • Alle kinderen krijgen een speciaal Lekker-Fit! rapport.
 • Twee keer per jaar een fit-test!
 • Allerlei sportactiviteiten na schooltijd.
 • LekkerFit! lessen in de klas.
 • De school heeft een voedingscoach.
 • We eten en trakteren gezond; klein is fijn en één is genoeg.

Ieder Kind een Instrument

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekprogramma van Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Op onze school doen de groepen 1 t/m 6 en de schakelklassen mee aan dit muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR-vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

 • Zingen in de klas groep 1 tot en met 4
  De kinderen in groep 1 tot en met 4 krijgen algemene muziekles waarin zingen, bewegen en samen muziek maken centraal staan. Zingen is goed voor de stem, de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling. Ook leren zij muzikale begrippen, de eerste principes van het notenschrift en het spelen op eenvoudige muziekinstrumenten.
 • Instrumentale muzieklessen groep 5 & 6
  In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten. Bij ons op school zijn dit de viool en de harp. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daar wekelijks les op. Zo vormt iedere klas zijn eigen orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat.
 • IKEI Concert
  Na twee jaar instrumentale lessen, nemen kinderen uit groep 6 deel aan een groot IKEI concert. Samen met kinderen van andere IKEI scholen én beroepsmusici uit een professioneel Rotterdams orkest staan zij op het podium; een indrukwekkende ervaring voor de kinderen en alle familieleden. Ieder Kind een Instrument is een initiatief van SKVR, de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over het muziekaanbod van SKVR in de vrije tijd kijk op: www.skvr.nl/cursussen/muziek

Atelier

Wij bieden uitdagende activiteiten aan om de ontwikkeling op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden en wetenschap en techniek te stimuleren. Deze activiteiten worden geven door gekwalificeerde en vaktechnische docenten.

Groen schoolplein

Ons groene schoolplein geeft rust en ruimte en prikkelt de creativiteit. Op het groene schoolplein kan een kind echt in de natuur spelen. Er is een heuvel, een bosje waar je je achter kunt verstoppen, boomstammen en een hut van takken. Kinderen gaan op onderzoek uit, ze liggen op hun buik samen naar een slak te kijken, schommelen, spelen een potje voetbal en bouwen een hut.

Back To Top