Skip to content

Medezeggenschapsraad

De MR is het orgaan waar de diverse belangen, welke in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. Indien er zaken zijn waarvan u denkt dat deze in de MR behandeld moeten worden, kunt u een MR-lid persoonlijk benaderen of schriftelijk uw wensen kenbaar maken.

Ouderbetrokkenheid

Een school staat of valt met het samenwerken van ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders vervullen een belangrijke taak. Door onze wederzijdse verwachtingen te delen, dragen wij bij aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Ouderkamer

De ouderkamer is een plek voor de ouders van de school waarin regelmatig ouder-, thema- en informatiebijeenkomsten georganiseerd worden.

Ouderinitiatief Croostwijk

Samen met ouderinitiatief Croostwijk zetten wij ons in om van de A.S. Talmaschool dé wijkschool van Crooswijk te maken.

Back To Top