Skip to content

Mundo

Door de samenwerking dragen wij zorg voor opvang en educatie aan ieder kind in de wijk van 2 tot 12 jaar. Dit doen wij vanuit de gezamenlijke visie en doorgaande leerlijnen op pedagogisch en educatief vlak. Op deze manier zorgen wij dat ieder kind gezien en gehoord wordt. Wij zijn servicegericht en bieden deskundigheid onder één dak. Met het bundelen van onze krachten en talenten verstevigen wij onze positie in de wijk en werken we vol enthousiasme aan een kleurrijke toekomst.

We werken vanuit de drie kernwaarden: Enthousiast, Samen en Deskundig.

Als uw kind na schooltijd nog niet naar huis kan, kunt u de buitenschoolse opvang aanvragen. Tegen betaling wordt uw kind opgevangen op onze locaties op de Vaandrigstraat en Benthuizerstraat.

Neem contact op met de Planner van deze locatie.
T 010 246 11 38
E majida@kinderopvangmundo.nl

Back To Top