Skip to content

Peuter Opvang Gro-up

Door de samenwerking dragen wij zorg voor opvang en educatie aan ieder kind in de wijk van 2 tot 13 jaar. Dit doen wij vanuit de gezamenlijke visie en doorgaande leerlijnen op pedagogisch en educatief vlak. Op deze manier zorgen wij dat ieder kind gezien en gehoord wordt. Wij zijn servicegericht en bieden deskundigheid onder één dak. Met het bundelen van onze krachten en talenten verstevigen wij onze positie in de wijk en werken we vol enthousiasme aan een kleurrijke toekomst.

We werken vanuit de drie kernwaarden: Enthousiast, Samen en Deskundig.

Peuteropvang Parelmoer is gevestigd in Kindcentrum TALMA. Wij zijn een peuteropvanglocatie met VE-programma (Voorschoolse Educatie). Op de groepen staan gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taal door middel van het werken met praatplaten en themawoorden die dagelijks terugkomen en herhaling in kleine groepen maar ook is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Net als de basisschool werken wij met de observatie- en registratiemethode KIJK!. We kunnen hiermee de ontwikkeling van het kind volgen en zo aansluiten bij de behoeften en het niveau van het kind. Spelenderwijs bereiden we de kinderen in een uitdagende en leerrijke omgeving voor op een goede start in groep 1.

Wilt u informatie, een rondleiding of inschrijven, kijk dan op de website.

Back To Top