Ga naar hoofdinhoud
Inschrijven regulier onderwijs
0% Compleet
1 of 8

Gegevens van de ouders

Ouderlijk gezag:
Wettelijke vertegenwoordiger van leerling
Nummer vermelden zonder spaties

Gegevens van de leerling

Ons kind is (reeds) aangemeld op een andere school.
Heeft u al een rondleiding gehad op onze school?
svp graag ook datum vermelden als u al een rondleiding heeft gehad.
Medewerker Talmaschool
Geslacht
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?

Volgt uw kind momenteel onderwijs op een andere school? Vermeld dan hieronder de naam van de school.

Back To Top