Skip to content

Verslag van de studiedag

Vandaag hadden de leerkrachten, hopelijk voor de laatste keer online, een studiedag.
Hoe kwamen zij de dag door?
De één door kritische vragen van zijn collega beantwoorden, de ander met een analytische bril. Ook de nodige humor ontbreekt niet, en… de collega’s hebben een heleboel koffie nodig!

 

Met elkaar het jaar evalueren, door Quickscan in te vullen. We beoordelen onszelf of o.a. op de kwaliteit van rekenen, de leerlingenzorg en ons didactisch handelen. Met deze uitslag kunnen we ons dagelijks handelen verbeteren.

De resultaten van de cito eindtoetsen vragen om een goede analyse. Hebben we als school de beoogde ambities gehaald? Welke factoren spelen hierin een rol? Zijn er groepsinterventies nodig en aanpassingen voor individuele leerlingen? Op al deze vragen zoeken we samen een antwoord.

De leerkrachten hebben de analyse nauwkeurig uitgevoerd en plannen geschreven om de gestelde ambities te behalen. Deze worden voorgelegd aan andere collega’s en samen bekritiseerd. Met de komende groepsoverdrachten worden de onderwijsplannen gedeeld en zo kan de nieuwe leerkracht direct zorgen voor een juist onderwijs aanbod in het nieuwe jaar.

Back To Top