Skip to content

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen en streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief sociaal gedragen, en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en vaardigheden die daar voor nodig zijn.

Tijdens de lessen van De Vreedzame School leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze ook tijdens het werken in klassen- en/of schoolcommissies. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Op Kindcentrum Talma werken we met leerlingmediatoren. Leerlingen uit groep 7 en 8 worden opgeleid om te helpen bij het oplossen van conflicten. Ze worden één keer per week ingeroosterd als mediator op het schoolplein en vervullen een belangrijke rol in de goede sfeer op onze school.

Back To Top