Inschrijven regulier onderwijs
0% Compleet
1 of 8

Gegevens van de ouders

Nummer vermelden zonder spaties

Gegevens van de leerling

Ons kind is (reeds) aangemeld op een andere school
Geslacht
Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht?
Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?
Volgt uw kind momenteel onderwijs op een andere school? Vermeld dan hieronder de naam van de school.